Betermelden groepsles

Betermelding: stuur een mailtje naar info@fysiofitnuenen.nl Vermeld hierin uw naam en tijdstip van de groepsles en datum waarop u de lessen weer wenst te hervatten.