Tarieven

Vrije tarieven voor de fysiotherapeut
De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. In 2005 veranderde dit. Nu bepalen de zorgverzekeraars en fysiotherapeuten het tarief.

Wat betekent dit voor u?

Onze praktijk heeft contracten met alle Zorgverzekeraars.
Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt van ons geen factuur. Uw fysiotherapie-kosten worden rechtstreeks aan ons vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit geldt alleen indien u verzekerd bent voor fysiotherapeutische zorg. U kunt in uw polisvoorwaarden vinden hoe u verzekerd bent of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Indien u niet verzekerd bent ontvangt u van ons een factuur.
De onderstaande tarievenlijst is alleen van toepassing voor patienten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn.

Tarieven (met ingang van 1-1-2018)

Zitting fysiotherapie € 34,00
Zitting manuele therapie € 47,00
Zitting oedeemtherapie € 47,00
Zitting kinderfysiotherapie € 47,00
Zitting haptonomie (50 minuten) € 65,00
Echografisch onderzoek € 47,00
Behandeling shockwave, per behandeling € 47,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult) € 55,00
Lange zitting € 45,00
Screening € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Telefonische zitting € 17,50
Toeslag voor behandeling aan huis € 15,50
Toeslag voor behandeling in instelling € 15,50Â
Niet nagekomen afspraak € 23,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Geldende kostprijs

    

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Een niet nagekomen afspraak kunnen wij niet bij uw zorgverzekeraar declareren en dient door u zelf te worden voldaan.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie/manuele therapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle medewerkers staan in het kwaliteitsregister van het K.N.G.F. en zijn BIG-geregistreerd.

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.