Tape hooikoorts

Fysiotherapie Nuenen

Bij ons bent u in goede handen

Tapen bij hooikoorts

Medical Taping kan verlichting bieden bij hooikoorts

Elastische Tape of Kinesio tape bevat geen medicinale toevoegingen en toch blijkt uit twee inventarisaties (pilots in 2016 en 2017) dat 84% flinke verlichting heeft door Medical Taping bij hooikoortsklachten. Het antwoord op de vraag hoe dat kan, lijkt vooral te zitten in de kalmerende werking die elastische tape heeft op het allergisch reactiemechanisme en het bindweefsel. Bovendienprikkelt de tape via de huid het neurogene stelsel.

De resultaten van de toepassing van elastische tape bij hooikoortsklachten zijn erg positief. Dat is fijn voor de 4 miljoen Nederlanders met hooikoortsklachten; circa 20% van de bevolking heeft er last van. Het begint meestal in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij mensen met hooikoortsklachten reageert het lichaam heel heftig. Er is sprake van een soort overreactie van het afweermechanisme, waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren. Een verstopte neus/loopneus en niesbuien worden door mensen met hooikoortsklachten genoemd als meest irritante symptomen. Ook jeukende c.q. rode ogen, benauwdheid en een jeukend verhemelte zijn veel voorkomende klachten. Zelfs vermoeidheid en koorts zijn veelgehoorde problemen. Het komt soms zelfs voor dat mensen het hele jaar door last hebben van hooikoorts.

Resultaten Medical Taping bij hooikoorts pilot studies

Om specifieker inzicht te krijgen in de heilzame werking van Medical Taping bij hooikoorts, werkten in 2016 139 en in 2017 147 hooikoortspatiënten mee aan een testcase.Verschillende fysiotherapeuten hebben de testen uitgevoerd en de resultaten waren als volgt:

  • 84% van de geteste patiënten merkten een sterke afname van de klachten.
  • 8 van de 9 hooikoortssymptomen waren bij de meeste mensen beduidend minder.
  • Na de 2e tapesessie waren de klachten nog sterker afgenomen.

Hoe werkt medical taping nou precies?

Uit de testen die gedaan zijn lijkt het erop dat elastische Tape een kalmerende werking heeft op het bindweefsel en op het allergische reactiemechanisme. Bovendien zorgt de tape ervoor dat het neurogene stelsel via de huid wordt geprikkeld. Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is dat via een externe huidprikkeling reflectoir invloed kan worden uitgeoefend op de bij het innervatiegebied behorende weefselstructuren van ruggenmergsegmenten. De kinesiotape, die direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het neurogene stelsel in het lichaam prikkelen.

Hoe werkt medical taping nou precies?

Uit de testen die gedaan zijn lijkt het erop dat elastische Tape een kalmerende werking heeft op het bindweefsel en op het allergische reactiemechanisme. Bovendien zorgt de tape ervoor dat het neurogene stelsel via de huid wordt geprikkeld. Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is dat via een externe huidprikkeling reflectoir invloed kan worden uitgeoefend op de bij het innervatiegebied behorende weefselstructuren van ruggenmergsegmenten. De kinesiotape, die direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het neurogene stelsel in het lichaam prikkelen.

Segmentale verklaring voor de mogelijke werking van elastische tape

Tussen alle spieren, organen, botten, regelsystemen en de huid is er een constante wisselwerking, ook wel segmentale relaties genoemd. Het sympathische zenuwstelsel (Dit zenuwstelsel zorgt onder andere voor meer lucht in de longen) en het parasympatische zenuwstelsel (zorgt voor rust en herstel) vallen onder deze regelsystemen. De longen en het immuunsysteem spelen bij hooikoorts een belangrijke rol. Een mogelijke verklaring van verminderende klachten kan worden gezocht in de kalmerende werking van het allergisch reactiemechanisme. Het sympathische systeem komt tot “rust”.

Hoe vaak tapen?

Uit de testen die CureTape heeft uitgevoerd is gebleken dat de meeste mensen al na de 1e sessie een bijzonder positieve ervaring hadden met Medical Taping. De klachten namen nog verder af door een week na de 1e sessie een 2e sessie te houden. Een eventuele 3e sessie is optioneel. De klachten kunnen nog verder afnemen maar een stuk minder dan de vorige sessies. Geadviseerd wordt om de tape minimaal 5 dagen te laten zitten en om de week nieuwe tape aan te brengen. Onder het motto: baat het niet….